Wat kost een energieneutrale woning?

Per 1 januari 2020 worden nieuwe woningen vijftig tot driehonderd euro per vierkante meter duurder. Dat is een gevolg van de eis aan nieuwe woningen dat deze bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn en werd uitgezocht door Johan van der Graaf van bureau Nieman. De meerkosten voor energieneutrale woningen liggen tussen de 50 en de 300 euro per vierkante meter vloeroppervlak. Dat is ten opzichte van huidige woningen; die voldoen aan EPC=0,4. Het beeld is divers, maar bij de meeste tussenwoningen lijken de meerkosten aan de lagere kant van de range te liggen. Bij hoekwoningen, vrijstaande woningen en patiowoningen liggen de meerkosten aan de hogere kant.
In verreweg de meeste gevallen gaan de meerkosten zitten in dikkere isolatiepakketten. Voor de begane-grondvloeren wordt de Rc-waarden naar 5,0 tot wel 10,0 gebracht. Gevels komen op Rc-waarden van 7,0 tot 10,0. Bij daken zien we Rc-waarden van 8,0 tot zelfs 15,0. In verreweg de meeste gevallen krijgt de beglazing een upgrade naar triple-glas. Ook worden zeer ambitieuze waarden voor de luchtdoorlatendheid nagestreefd; met waarden van 0,15 tot 0,40 voor de qv;10.
Opvallend is dat alle meerkosten betrekkking hebben op bouwkundige maatregelen die de warmtevraag terugbrengen.
De reden daarvoor is de scherpe eerste BENG-eis aan de maximale warmtevraag per m2. Wanneer eenmaal die eerste eis is gehaald, zijn er in de meeste gevallen geen aanvullende maatregelen meer nodig. In slechts enkele projecten moet aanvullend nog een warmtepomp toegepast worden of een groter aantal PV-panelen.