Waterstof het nieuwe aardgas?

In de discussie na het recente overheidsbesluit om nieuwe gebouwen niet meer aan te sluiten op het aardgasnet, en het besef dat ook bestaande gebouwen op termijn een andere energiebron nodig hebben, neemt de aandacht voor waterstof toe. Interessant is dat vijf jaar geleden op Ameland al waterstof aan het aardgas werd bijgemengd. In het appartementencomplex Noorderlicht werd tot twintig procent waterstof aan het aardgas toegevoegd. De gasketels en kooktoestellen bleven probleemloos functioneren, was de conclusie van Gasterra, Stedin en Joulz die de driejarige proef uitvoerden. Zo kan waterstof de oplossing zijn om het bestaande aardgasnet en veel bestaande apparatuur te blijven gebruiken; eventueel in combinatie met groen gas. Een tweede aantrekkelijk aspect van waterstof is dat het met duurzame elektriciteit is op te wekken. Zo zijn overschotten aan zonne- en windstroom op te slaan in waterstof. Zuivere waterstof kan weer terug omgezet worden in elektriciteit. Daarmee kan waterstof ook een rol spelen in het oplossen van het probleem dat het aanbod van en de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit nog niet in balans zijn.