Waterstof past in CO2-vrije energievoorziening

Volgens het klimaatakkoord past waterstof goed in het ‘eindbeeld’ van een duurzame en CO2-vrije energievoorziening. Men verwacht dat Nederland een onderscheidende clean-tech waterstof industrie en kennispositie op kan bouwen, in een internationale waterstofmarkt, die blijvende waarde aan de economie toevoegt. Belangrijk daarbij zijn de in Nederland nu al aanwezige waterstofindustrie én de aanwezigheid van een – na aanpassing – bruikbare aardgasinfrastructuur.

Voor de fijnproevers: het klimaatakkoord zet in op groene waterstof, geproduceerd met elektrolyse uit duurzame elektriciteit. En met duurzaam geproduceerde biogene grondstoffen. Blauwe waterstof, gemaakt uit aardgas met afvang van CO2, kan bijdragen aan de ontwikkeling van een breed waterstofsysteem maar mag de groei van groene waterstof niet belemmeren.

De ambitie in het klimaatakkoord is om tot 2030 drie tot vier 3-4 GW aan elektrolysers te realiseren; in de pas lopend met de groei van duurzame elektriciteit. De daarvoor benodigde opslag en infrastructuur is naar verwachting te realiseren met aanpassingen aan de bestaande aardgasinfrastructuur.

Het klimaatakkoord noemt één concrete waterstoftoepassing in de gebouwde omgeving.  Namelijk voor gebouwen en wijken die niet op een andere wijze te verduurzamen zijn. Denk daarbij aan het bijmengen van waterstof in het (groen)gasnet. Interessant is dat vijf jaar geleden op Ameland al waterstof aan het aardgas werd bijgemengd. In het appartementencomplex Noorderlicht werd tot twintig procent waterstof aan het aardgas toegevoegd. De gasketels en kooktoestellen bleven probleemloos functioneren, was de conclusie van Gasterra, Stedin en Joulz die de driejarige proef uitvoerden. Zo kan waterstof de oplossing zijn om het bestaande aardgasnet en veel bestaande apparatuur te blijven gebruiken; eventueel in combinatie met groen gas. Een tweede aantrekkelijk aspect van waterstof is dat het met duurzame elektriciteit is op te wekken. Zo zijn overschotten aan zonne- en windstroom op te slaan in waterstof. Zuivere waterstof kan weer terug omgezet worden in elektriciteit. Daarmee kan waterstof ook een rol spelen in het oplossen van het probleem dat het aanbod van en de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit nog niet in balans zijn.

Bureau Kent adviseert over alle mogelijkheden om de energiehuishouding van nieuwe en bestaande gebouwen te verduurzamen en klimaatneutraal te maken.