werkelijke prestaties warmtepompen online

Bureau Kent pleit er vaak voor: om meer richting aan het energiebesparingsbeleid te geven is het erg belangrijk dat er meer bekend wordt van de werkelijke energiebesparingen die met nieuwe technieken bereikt worden. Daarom is het niet meer dan logisch om aandacht te besteden aan een goed initiatief van warmtepompleverancier Thercon. Zij zetten al jaren lang de monitoringgegevens van diverse lucht-waterwarmtepompen online.

warmtepomp

De website www.liveheatpump.nl geeft zeer veel detailinformatie over de energiestromen, rendementen en temperaturen en dergelijke en is dan ook heel geschikt voor technisch geinteresseerden. Ook op een hoger schaalniveau zijn de gegevens interessant. Zo is het snel mogelijk om jaargemiddelde waardes van bijvoorbeeld het rendement te genereren. Op liveheatpump worden de rendementen gegeven als SPF (seasonal performance factor) en uitgesplitst naar ruimteverwarming (cv) en warm tapwater (sww). Geinteresseerden kunnen bijvoorbeeld snel een indruk krijgen van hoe het rendement voor ruimteverwarming afhangt van de buitentemperatuur. Of hoe het rendement voor warm-tapwaterbereiding afhangt van de warmwatervraag.

Met de per 1 januari 2015 aangescherpte EPC-eisen kunnen warmtepompen interessanter worden. Met het beschikbaar komen van de online meetgegevens wordt het ook mogelijk om de volgens de NEN 7120 berekende energieverbruiken in de EPC te vergelijken met de werkelijke verbruiken zoals die in een aantal woningen gedurende een aantal jaren gemeten zijn en op de website getoond worden.