Wisselende berichten over energielabel

De VBO makelaars vinden het energielabel een papieren tijger, schrijven ze vandaag op Vastgoedmarkt. Negentig procent van de makelaars merkt dat kopers het label niet meewegen bij hun beslissing. Er komen ook nauwelijks vragen over energiebesparende maatregelen en de financieringsmogelijkheden daarvan. De nieuwe energielabelsystematiek schiet zijn doel voorbij, concluderen de VBO makelaars. Slechts elf procent van hen krijgt vragen over de financierbaarheid van energiebesparende maatregelen. Wel veel vragen komen er over de labelsystematiek op zichzelf: de helft van de makelaars geeft aan dat de aanvraagprocedure voor consumenten vaak onduidelijk is. En een kwart van de makelaars vraagt zich af wat de toegevoegde waarde van het label is.

epc Energielabel

Heel anders denken Tilburgse onderzoekers erover, meldt de Vereniging Eigen Huis op 7 juli. Een groen label levert de verkoper geld op, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Een woning met een A-label levert 7.000 euro extra op, is de conclusie. En het meest ongunstige G-label verlaagt de verkoopprijs met maar liefst 14.000 euro.

Wie heeft er nu gelijk? De makelaars die zeggen dat kopers het label niet meewegen, of de onderzoekers die zeggen dat het label een invloed van duizenden euros op de verkoopprijs heeft? Misschien zijn de kopers en makelaars zich niet bewust van de invloed die het label op hun beslissing heeft? Hoe dan ook, de markt gaat het antwoord ongetwijfeld geven.

Bureau Kent berekent de EPC van nieuw te bouwen woningen volgens NEN 7120. Dit is vereist om een bouwvergunning aan te kunnen vragen. Het energielabel wordt (nu nog) volgens een andere methode berekend. Het energielabel is vereist bij verhuur of verkoop van een woning. Bureau Kent geeft zelf geen energielabels af, maar helpt EPC-opdrachtgevers met advies en snelle doorverwijzing.