Woongebouwen in BENG

Volgend jaar gelden de BENG-eisen. Moet in een woongebouw ieder los appartement aan de eisen voldoen, of is het voldoende wanneer het gebouw als geheel aan de BENG voldoet? (Beeld: Kleon3) Dat is een simpele vraag met een beetje ingewikkeld antwoord. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet het gebouw als geheel voldoen aan de drie BENG-eisen. Maar ieder los appartement moet voldoen aan de eis TOjuli (die beoogt om oververhitting te voorkomen).

Maar dat is nog niet het hele verhaal. Na oplevering komt de BENG terug. Ieder appartement moet dan een energielabel krijgen en het is gebaseerd op de BENG2 score voor primair fossiel energiegebruik per m2.

Dus, hoewel het voor de bouwaanvraag niet nodig is om de berekening per appartement te maken, is het wel heel handig om er vast op vooruit te lopen. Want na oplevering moeten alle appartementen apart opgenomen en berekend worden voor het energielabel. De bouwaanvraagberekening kan zo opgesteld worden dat ieder appartement een aparte rekenzone is. Voor de eis TOjuli is het eigenlijk al noodzakelijk om per appartement te zoneren. Wanneer de verhuurder van plan is om een energie prestatie vergoeding (EPV) te gaan vragen, is het al helemaal aan te raden om meteen per appartement te toetsen.

Verwachten we nog verrassingen? Ja, bij de energielabels. Zelfs met een identiek maatregelenpakket krijgt niet ieder appartement hetzelfde label. Want wat is het geval: de BENG2-eis corrigeert voor de gebouwvorm. Maar bij de bepaling van het energielabel gebeurt dat niet. Dat kan een minder gunstig label opleveren voor bijvoorbeeld de hoekappartementen op de bovenste bouwlaag. Een theoretisch probleem? Nee zeker niet. De meeste bouwers bouwen het gebouw als geheel precies op de eis. Bij woongebouwen betekent dat dat de BENG2 net onder de 50 kWh/m2 ligt. Wanneer het gebouw in de appartementen opgesplitst wordt, ligt de gemiddelde score uiteraard ook net onder de 50. Maar de individuele appartementen zullen afwijkende scores krijgen; lager dan 50 maar ook hoger dan 50. Omdat die waarde precies de grens is tussen de labelklassen, zal een flink aandeel van de appartementen het minder gunstige label scoren.