Wordt elektriciteit grijzer of groener?

‘De Nederlandse stroom vergrijst’ meldden Greenpeace en de Consumentenbond vorige week.Volgens deze organisaties wordt steeds meer stroom in vervuilende kolencentrales opgewekt. Aan de andere kant stijgt ook de productie van groene stroom door zonnepanelen en windmolens. Dus de vraag is: hoe verandert het gemiddelde rendement waarmee in Nederland elektriciteit geproduceerd wordt?

rendement elektriciteitsproductie

Dat is uitgezocht door onder andere ECN en CBS en de conclusie is dat het rendement van de stroomopwekking  door de jaren heen tot en met 2013 langzaam is verbeterd. Helaas zijn de cijfers over 2014 en de prognoses voor 2015 nog niet beschikbaar. Een definitief oordeel over de vraag of onze stroom in 2015 grijzer of groener is geworden, is dus nog niet gegeven.

De discussie is relevant voor de EPC, maar speelt ook een rol in de warmtevisie van minister Kamp. In de NEN 7120 wordt momenteel gerekend met een gemiddeld rendement van 39%.  Dat getal is sinds de invoering van de EPC, halverwege de jaren negentig, onveranderd gebleven. De grafiek laat zien dat het rendement zich in de afgelopen jaren tussen de 42% en 44% bewoog, dus er is wel reden om dit getal aan te passen. Overigens circuleren er ook onbevestigde berichten dat het in de NEN 7120 gehanteerde rendement naar 47% zou kunnen gaan. Deze waarde lijkt erg aan de hoge kant. EPC-berekenaars zullen merken dat een hoger rendement gunstig is voor warmtepompen, en ongunstig voor PV-panelen. Eerder dit jaar liet minister Kamp in de warmtevisie weten dat hij graag ziet dat er met een hoger rendement gerekend gaat worden omdat dat gunstig is voor warmtenetten met warmtepompen.

De grafiek laat ook een marginaal rendement zien. Binnen het kader van de NEN 7120 is dat van toepassing bij het terugleveren van elektriciteit. Momenteel rekent de norm hier met 50%. Die waarde stemt goed overeen met het werkelijke marginale rendement dat in de afgelopen jaren gerealiseerd werd.