Zelfde energielabel voor alle nieuwe woningen

Op 6 november maakte het Lenteakkoord bekend dat er geen A+ en A++  energielabels voor nieuwbouwwoningen komen.  De minister van BZK besloot dit in oktober na felle kritiek van de Lenteakkoordpartijen. Qua energielabel zullen energieneutrale woningen zich daardoor niet onderscheiden van alledaagse nieuwe woningen. Ze krijgen allemaal hetzelfde A-label.  Met minder dan twee maanden te gaan voordat het vernieuwde label ingevoerd en verplicht wordt, is dit een onverwachte ontwikkeling.  In een interview op Radio 1 op 1 november was uit de woorden van Meer Met Minder directeur Chris Bruijnes al op te maken dat de invoering een haastklus lijkt. Veel was op dat moment nog niet duidelijk. De – nog te benoemen – erkende adviseurs zullen pas in december te horen krijgen hoe ze straks te werk moeten gaan bij het controleren en van door particulieren ingevulde gegevens voor het label.

energielabel pijlen draaiendVoor woningen komen met ingang van 2015 twee labelmethodieken: de eenvoudige voor particulieren en -voor verhuurders onder het WWS- een  uitgebreidere methode volgens de EnergieIndex. Daar verandert het vervallen van de ‘plusjeslabels’ niets aan. Sterker nog: het Lenteakkoord
vindt het een goed idee om naast deze twee labels een derde label te zetten.  Men wil ”een privaat communicatie-instrument in de markt zetten om  aan de consument duidelijk te maken hoe energiezuinig zijn nieuwbouwwoning is”. Bureau Kent wenst de Lenteakkoordpartners hier veel succes mee, maar betwijfelt of er straks nog woningeigenaren zijn die waarde hechten aan het energielabel. Welke van de drie dat dan ook is.