Zomersituatie scherprechter nieuwe BENG eisen

Vanaf volgend jaar gelden de BENG-eisen voor bijna energieneutraal bouwen en dan zal vooral de zomersituatie maatgevend worden. Dat blijkt uit een doorrekening van recente praktijkprojecten die Nieman uitvoerde voor Lente-akkoord. Om de bekende BENG1, -2 en -3 eis te halen zijn geen bijzondere maatregelen nodig. De scherprechter blijkt de zomersituatie te zijn. Die wordt aan de hand van het getal TO-juli getoetst. Veel recente projecten zullen, om die reden, straks niet meer zo gebouwd mogen worden. Zonwerend glas is een voor de hand liggende maatregel die inderdaad tot een betere score voor TOjuli leidt. Maar, zo blijkt, de score op BENG1 en -2 loopt juist terug omdat minder zonnewarmte binnenkomt. Maatregelen die over het algemeen goed uitpakken zijn: zomernachtventilatie, bedienbare buitenzonwering en meer thermische massa in de bouwconstructie. Het is goed om hier vast rekening mee te houden, bij het ontwerp van gebouwen die volgend jaar onder de nieuwe eisen gaan vallen.

O ja: de TOjuli eis is alleen van toepassing voor woningen en niet voor utiliteitsgebouwen. En wanneer er een actief koelsysteem komt, is er geen TOjuli eis van toepassing.