aantrekkelijke energiebespaarlening

De energiebespaarlening is aantrekkelijk als u uw huis energiezuiniger wilt maken en daar ´goedkoop´ geld voor wilt lenen. Bureau Kent kan u helpen, als u tegen technische vragen aanloopt. Bijvoorbeeld: bij een Nul-op-de-meter woning moet aan de EPC-waarde van -0,2 worden voldaan. Anders dan bij nieuwe woningen hoeven individuele isolatie-waarden  niet te worden gehaald, zolang de globale EPC maar in orde is. Dat maakt het voor oudere woningen met lastig te isoleren delen in de buitenschil mogelijk om te compenseren met bijvoorbeeld zonnepanelen. De rente op de lening is aantrekkelijk én mogelijk fiscaal aftrekbaar (wie dat zeker wil weten, wordt doorverwezen naar de site van de belastingdienst).

Het hoogste bedrag, 65 duizend euro, kan bij een looptijd tot 20 jaar geleend worden wanneer u voor een nul-op-de-meterwoning gaat (Zeer Energiezuinig Pakket +). Dan moet u alle mogelijke isolatie maatregelen treffen en laten uitzoeken of de EPC lager dan -0,2 is. Die EPC-berekening maakt bureau Kent voor u. En uiteraard adviseren we ook over al die losse maatregelen, zodat u straks een samenhangend en werkend geheel heeft; de verwarmings- en ventilatie installatie goed afgestemd op de warmte- behoefte van uw woning.

Zowel particulieren, scholen als verenigingen van eigenaren kunnen de lening aanvragen. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds en uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Om gebruik te maken van de lening, moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Er wordt alleen geld uitgeleend voor maatregelen van de maatregelenlijst, die door een aannemer of installateur worden uitgevoerd. Maximaal 75% van het bedrag mag voor zonnepanelen en eventueel een thuisbatterij worden gebruikt. Ook een warmtepomp kan gefinancierd worden, wanneer het geld daarvoor niet meer dan 33% van het leenbedrag is. De complete maatregelenlijst is divers: van het aansluiten op een warmtenet of asbestsanering in combinatie met dakisolatie tot waterzijdig inregelen, een HRe-ketel of energiemonitor aan toe.