Advies nieuwe woningen zoneren

Woningen zoneren gaat helpen om energie te besparen en beter comfort te realiseren. Beeld: Karl432. Dat was een belangrijk punt tijdens een van de presentaties op het online BENG congres vorige week. Wat is het geval? De meeste bewoners willen in de slaapkamers een lagere temperatuur dan in de woonkamer. En nu we onze woningen steeds beter isoleren, en er steeds minder verwarming nodig is, worden onze onverwarmde slaapkamers steeds warmer.
Veel gezinnen verwarmen de woonverdieping; de bovenliggende verdieping met slaapkamers heeft nauwelijks warmte nodig. Daar mag de verwarming uit, behalve als het buiten heel koud is. In goed geisoleerde nieuwe woningen komt het steeds vaker voor dat bewoners het te warm vinden in hun slaapkamer. De verwarming staat uit, maar de slaapkamer warmt alsnog op door transmissie vanuit de onderliggende woonkamer. En door de goede isolatie koelt de slaapkamer niet vanzelf af. Het gevolg, zo ontdekte TNO, is dat bewoners de slaapkamerramen vaker en verder open zetten. En zo gaat er alsnog veel warmte verloren uit energiezuinige / nulopdemeter woningen. Het effect van openstaande ramen op het energiegebruik blijkt erg groot te zijn.
Om dit soort ongewilde neveneffecten te voorkomen, is het advies om woningen beter te zoneren. Dat kan met de volgende maatregelen: 1) verdiepingsvloeren isoleren om warmteverlies van de warme woonkamer naar de koele slaapkamer te voorkomen, 2) systemen voor balansventilatie zoneren om een andere inblaastemperatuur in woon en slaapvertrekken mogelijk te maken 3) Ieder woon- en slaapvertrek een eigen thermostaat geven en 4) woningscheidenede wanden en vloeren isoleren. Alle maatregelen zijn er op gericht om per vertrek een andere gewenste temperatuur mogelijk te maken, zonder dat dat tot energieverlies leidt. Bijkomend verbetert natuurlijuk ook het comfort, omdat woonkamers gemakkelijker warm en slaapkamers gemakkelijker koel te houden zijn.
Voor alle duidelijkheid: BENG gaat uit van één gewenste temperatuur. Dus bij het behalen van de BENG-score heeft zoneren helaas geen invloed. Dit is puur een maatregel om het werkelijke (en niet het berekende) energieverbruik te verlagen. Ook op de berekende oververhitting (TO juli) heeft zoneren helaas geen effect.