Alternatieven voor aardgas

Nederland gaat stoppen met aardgas. Laten we dan het uitgebreide en fijnmazige gasnet dat we hebben, verroesten? En Nederlandse ketelfabrikanten moeten hun deuren maar sluiten? Dat zou twee keer jammer zijn. Het aardgasnet kan nog goed gebruikt worden om groen gas of waterstof te transporteren. En (groen)gasketels spelen in de transitiefase nog een grote rol.

In een uitgave van Triodos Bank legt hoogleraar Ad van Wijk uit dat waterstof een belangrijk alternatief voor aardgas is. Met extra windmolens op zee kan waterstof worden gemaakt. De infrastructuur voor het transport ligt er al: talloze leidingen die nu gebruikt aardgas vanaf offshore gasvelden transporteren. Die kunnen zonder veel aanpassingen veilig waterstof transporteren. Hetzelfde geldt voor het aardgasnet op land. En als het gaat om huishoudens: bestaande cv-ketels en gasfornuizen werken ook op waterstof – na relatief kleine aanpassingen aan de brander. Waterstof is op te slaan in bijvoorbeeld ondergrondse zoutkoepels. Zo kan energie gebufferd worden en dat lost een groot nadeel van duurzame energiebronnen op. Windmolens en zonnepanelen wekken de energie op onvoorspelbare momenten op. Van Wijk is er verder van overtuigd dat de veiligheidsissues rond waterstof goed oplosbaar zijn.

Ketelfabrikant Atag vindt dat CO2 reductie het doel is, en dat we geen vooringenomen keuzes voor wat betreft energiedrager en techniek moeten maken. Om een maximale reductie van CO2-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker, te behalen zijn er vele opties.  Denk aan een combinatie van cv-ketel en zon met laag temperatuur verwarming. Of hybride warmtepompen; als tussenoplossing zolang het niet mogelijk is om iedereen naar all-electric om te zetten. En wanneer aardgas door fossielvrij groen gas wordt vervangen, is de gasketel alsnog de definitieve oplossing denkt de fabrikant.

Alles overziend: een heel groot deel van de bestaande Nederlandse gebouwen is zo gebouwd dat omschakeling naar all-electric niet reeel is. Met name hybride oplossingen en gasketels aangevuld door zonnewarmte kunnen hier zeker een grote rol spelen. Dat kan nu al starten. Voor een overstap naar een groen-gasnet is meer tijd nodig. Er wordt al groen gas geproduceerd en ingevoed in het Nederlandse gasnet, maar de hoeveelheid is nog veel te klein om een significante rol te spelen. Die hoeveelheid kan wel groeien, maar 100% groen gas lijkt niet reeel. Een overstap naar waterstof zal pas op een termijn van tientallen jaren een eventuele oplossing zijn.