BENG regels bij opleveren in 2021

Hoe zit het met gebouwen waarvoor de aanvraag omgevingsvergunning in 2020 of eerder is gedaan en die in 2021 worden opgeleverd? Want qua energieprestatie regelgeving verandert er heel veel. Wat nu de EPC is, heet straks de BENG en dat betekent andere eisen, andere rekenmethodes, en dus ook: andere uitkomsten.

Op de website van het Lente akkoord is dit uitgezocht en we nemen de tekst ongewijzigd over:

Lente akkoord: ”Bij vergunningaanvraag voor 1 januari 2021 en oplevering na 1 januari 2021: Voor de eisen geldt de EPC (NEN7120), en het energielabel bij oplevering moet worden verkregen door een EP-berekening op basis van NTA8800 te registreren in EP-online.”

En over de vergunningaanvraag na 1 januari 2021 zegt Lente akkoord: ” Bij vergunningaanvraag na 1 januari 2021 geldt: De energieprestatie van een woning/woongebouw of utiliteitsgebouw wordt geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften. Bij het registreren van de energieprestatie-berekening ten behoeve van de vergunningaanvraag bij RVO (in EP-online), wordt een document automatisch gegenereerd in EP-online. (het afschrift, de ‘pdf’). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsgebouwen. Dit document krijgt de status ‘voorlopig’. De energielabelklasse volgt uit EP2 (BENG2). Bij oplevering van het gebouw moet opnieuw een EP-berekening bij RVO (in EP-online) worden geregistreerd, dan wordt automatisch het definitieve energielabel gegenereerd in EP-online.”