Beter luchtdicht bouwen

Er komen steeds meer producten en tools beschikbaar om beter luchtdicht te bouwen. Voorbeelden op de door leveranciers gerealiseerde website luchtdichtbouwen maken dat duidelijk. Zo is er een gelijkwaardigheidsverklaring voor de kaderdichtingsprofielen van te openen ramen opgesteld. Door toepassen van de verfijnde berekeningsmethode (SBRcurnet) voor de luchtdoorlatendheid wordt de c-waarde en daaruit de qv;10 berekend. Een andere ontwikkeling op genoemde website is de luchtdicht bouwen adviestool, gericht op praktische en besteksinformatie. luchtdicht bouwen
Om daadwerkelijk de voordelen van luchtdicht bouwen te ‘ervaren’ in termen van een lagere EPC is rekentechnisch nog wel wat nodig. Bureau Kent heeft die expertise in huis en gebruikt de SBRcurnet methode voor het bepalen van de luchtdoorlatendheid om lage EPC-waarden te onderbouwen en er de randvoorwaarden bij te geven. Eerder meldde bureau Kent al dat luchtdicht bouwen, door wijzigingen in de NEN 7120 en de NEN 8088, aan invloed op de EPC gewonnen heeft. Wanneer een ontwerper van een vrijstaande woning voldoende aandacht besteedt aan luchtdichte detailleringen, kan dat de EPC met 0,05 punten verlagen. Wanneer de luchtdichtheid van de schil naar passiefhuisniveau gaat, levert dat een tot 0,10 punten gunstiger EPC op. Voor tussenwoningen en appartementen is de winst van luchtdicht bouwen beperkter.