Gasloos bouwen regelen via EPC

Het besluit is gevallen: sinds 1 juli kan er alleen nog gasloos gebouwd worden. Maar hoe wordt dat afgedwongen? Want in het Bouwbesluit wordt dit niet genoemd. In de factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw legt RVO het als volgt uit: ”In het Bouwbesluit wordt niet opgenomen dat een bouwwerk geen gasaansluiting mag hebben. Bij de vergunningaanvraag voor een nieuw te bouwen gebouw moet wel een EPC-berekening aangeleverd worden. De EPC-berekening zal niet kloppen omdat de berekening gebaseerd is op gasgestookte ruimteverwarming en er geen voorziening is voor aardgas. De netbeheerder mag namelijk niet aansluiten op basis van de Gaswet. De gemeente kan de aanvrager dan gelegenheid geven zijn bouwplan aan te passen of aannemelijk te maken dat er een voorziening voor aardgas komt. Als de aanvrager zijn aanvraag niet aanpast en niet aannemelijk kan maken dat een voorziening voor aardgas gerealiseerd gaat worden, dan kan de gemeente de vergunning (uiteindelijk) weigeren. Het argument voor weigering is dat de aanvrager ten genoegen van de gemeente onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat het bouwplan aan de geldende EPC-eis voldoet.”
Zijn er nog mogelijkheden om wel met een gasaansluiting te bouwen? Alleen wanneer er zwaarwegende redenen zijn.