Geldwijzer energiezuinige huizen

In december 2018 is de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen geupdated. Dit meldt Bouwend Nederland op 4 december op de website. Het is een handig startpunt voor bouwbedrijven – maar zeker ook voor particulieren – voor advies over financieringsmogelijkheden om energiezuinig te (ver)bouwen. Er staat informatie over hypotheken en de extra leenruimte of een mogelijk lagere rentetarief voor energiezuinige woningen. Ook wordt geattendeerd op landelijke regelingen zoals de ISDE subsidie. Heel handig is de link naar de energiesubsidiewijzer. Die attendeerde ons in een random testje op gemeentelijke en regionale subsidies zoals: ’Amsterdam aardgasloos’, ’energiebespaarlening Overijssel’, ’subsidie dak- en vloerisolatie Den Haag’, ’stimuleringslening Limburg consumptief’ en ’groene daken subsidie Leeuwarden’. De Financieringswijzer geeft dus een overzicht van de diverse regelingen en financieringsconstructies voor energiezuinig (ver)bouwen. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden. Naast diverse kleinere aanpassing is een grote wijziging in de update van december 2018 de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019. Bij een EPC of energie-index van nul of lager kan er € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten van de financieringslast. Bij een nul-op-de-meter woning is dit € 25.000. Er dient dan wel een energieprestatiegarantie te worden afgegeven.

https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/12749426/update-financieringswijzer-energiezuinig-verbouwen-december-2018