Ontwerpen voor mooi weer

De nieuwe BENG eis (onder de naam TOjuli) noodzaakt ontwerpers van woningen om veel aandacht te besteden aan het binnenklimaat in de zomer. Dat kan, met zonwering en met zonwerend glas. Voldoende thermische massa in de bouwconstructie is een grote pré. Grote openingen om in de nacht met koele buitenlucht door te ventileren hebben veel effect, maar moeten wel beschermd zijn tegen regeninslag, inbraak en het binnendringen van insecten. Wanneer de woning gekoeld gaat worden, is er geen toets op de TOjuli nodig.

TOjuli lijkt in veel ontwerpen nog een uitdaging te worden. Sommige maatregelen, zoals het verkleinen van glasvlakken gaan wel èrg ver. Rekentechnisch zijn er mogelijkheden om een gunstige TOjuli aan te tonen en het kan de moeite waard zijn om daar gebruik van te maken. Er ligt vrijheid in de rekenmethodiek, die te benutten valt. De lineaire koudebruggen mogen forfaitair of uitgebreid berekend worden. Er zijn vrijheden bij het indelen in rekenzones. Wanneer de kozijnen per specifieke oriëntatie onder een gezamenlijk maximaal oppervlak blijven, hoeft op die oriëntatie de TOjuli niet beschouwd te worden.