Prognose: eis BENG1 soepeler en eis BENG2 scherper

De drie BENG eisen zijn op dit moment nog niet definitief. Minister Ollongren schreef in december 2017 dat de haalbaarheid van de BENG-eisen dit jaar met een kostenoptimaliteitsstudie getoetst wordt. Daarna worden, aldus Ollongren, de definitieve BENG-eisen in de loop van 2018 vastgesteld. Misschien is dit een mooi moment om een prognose uit te spreken, over wat de eisen gaan worden?

BENG1 versoepeld naar 30 kWh/m2

Bureau Kent verwacht dat voor woningen de eerste BENG eis bijgesteld wordt van 25 naar 30 kWh/m2 of misschien zelfs naar nog hoger. Een versoepeling dus. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de eerste BENG eis erg streng is. Van de drie eisen is BENG1 het lastigst te realiseren. Daar komt bij dat met de NTA8800  de eis nog moeilijker te behalen lijkt. De warmtevraag stijgt door rekenen met een iets koudere winter en de koelvraag stijgt door rekenen met een warmere zomer. Qua ventilatie moet verplicht (techniekneutraal) met het iets onzuiniger systeem C gerekend worden. De toch al lastige BENG1 wordt daarmee nog lastiger en daarom verwacht bureau Kent dat de uitkomst van de kostenoptimaliteitsstudie een versoepeling van de eis zal zijn.

BENG2 verscherpt naar 15 kWh/m2

Bureau Kent verwacht dat voor woningen de tweede BENG eis bijgesteld wordt van 25 naar 15 kWh/m2. Daar lijkt namelijk alle ruimte voor te zijn. De belangrijkste reden is dat er in de NTA8800 met een fors hoger opwekrendement voor elektriciteit gerekend gaat worden. Dat opwekrendement telt rechtstreeks door in de einduitkomst van het primair energieverbruik en alleen dat al maakt de verscherping van de eis naar 15 kWh/m2 mogelijk.

BENG3 blijft 50%

Bureau Kent verwacht niet dat de derde BENG eis wijzigt. Aan de ene kant is de eis niet al te scherp: een woning die al aan BENG1 en BENG2 voldoet heeft niet heel veel PV nodig om op 50% duurzaam opgewekte energie uit te komen. Aan de andere kant is er de problematiek van meerlaagse woningbouw, waar niet altijd voldoende ruimte is voor het benodigde aantal PV. In dat opzicht lijkt 50% een redelijk midden.