Snelle toename PV vermogen in Nederland

Het totale opgestelde PV-vermogen in Nederland neemt snel toe. In september 2014 werd het feit gevierd werd dat er 1 Gigawattpiek stond opgesteld. Anderhalf jaar later, in mei 2016, is daar alweer vijftig procent bijgekomen.

De website Polderpv verzamelt en analyseert de verschillende schattingen die klimaatmonitor, de netbeheerders en het CBS maken. Eind mei 2016 blijkt dat er nagenoeg 1,5 Gigawattpiek in Nederland is opgesteld.

PV vermogen in NL

Binnen het kader van de energieprestatienorm NEN 7120 (EPC) is PV een zeer veel toegepaste maatregel. Terecht, want in tegenstelling tot veel andere installatietechnische maatregelen op het gebied van verwarming, warmwater en ventilatie hebben PV-systemen hebben een opbrengst die goed te controleren valt. Een ander voordeel is dat de wet van verminderende meeropbrengst niet geldt voor PV. Ieder paneel dat toegevoegd wordt, levert evenveel elektriciteit op. Dat is heel anders bij isolatie bijvoorbeeld: iedere extra centimeter isolatie die toegevoegd wordt, bespaart steeds minder energie. Financieel-economisch kan de wet van verminderende meeropbrengst voor PV wel van toepassing zijn, wanneer de totaal opgewekte stroom meer wordt dan de totale afname.